Turystyka i rekreacja

Turystyka

Turystyka stanowi zjawisko, które związane jest ze zmianą miejsca pobytu. Zjawisko to jest dobrowolne i dotyczy ludzi. Co więcej, obejmuje wszystkie zjawiska związane z ruchem turystycznym. Ogólnie turystyka wywodzi się z francuskiego słowa tour, które oznacza wycieczkę. Ruch turystyczny dotyczy przemieszczania się ludzi w sposób dobrowolny. Ruch turystyczny związany jest również z określonym obszarem, z określonym kierunkiem oraz z określonym czasem, jaki trwa owa zmiana miejsca pobytu. Według Światowej Organizacji Turystyki ruch turystyczny dzieli się następująco: ruch turystyczny dla celów wizyty, ruch turystyczny na czas trwania pobytu lub podróży, ruch turystyczny na miejsca zamieszkania turysty oraz miejsca jego przeznaczenia, ruch turystyczny użytych środków transportu oraz ruch turystyczny rodzajów obiektów noclegowych. Istnieją dwa cele ruchu turystycznego. Są to: cele podstawowe oraz cele drugoplanowe. Ponadto Organizacja Narodów Zjednoczonych wytyczyła podział celów wizyt na sześć następujących kategorii: aktywny lub pasywny wypoczynek, odwiedziny u krewnych lub u znajomych, podróże w celach zawodowych, podróże w celach zdrowotnych, podróże w celach religijnych oraz inne podróże. Aktywny bądź pasywny wypoczynek związany jest ze zwiedzaniem, zakupami, podróżami poślubnymi, hazardem oraz wypoczynkiem na plaży. Z kolei odwiedziny u krewnych lub u znajomych związane są z wyjazdami na urlop do domu, z uczestnictwem w pogrzebach oraz z opieką nad osobami niepełnosprawnymi.

Podobne artykuły

Turystyka kulturowa
Turystyka dziedzictwa kulturowego oraz kultury współczesnej dzieli się na kilka typów. Wśród tych typów należy wymienić następujące rodzaje turystyki: turystyka etniczna, ale egzotyczna, turystyka ożywionej historii, turystyka eventowa, turystyka do kulturalnych oraz historycznych parków tematycznych, pielgrzymowanie, turystyka religijna, turystyka poznawcza religii, turystyka biograficzna, turystyka literacka, turystyka filmowa, turystyka kulinarna, enoturystyka, czyli turystyka win, biroturystyka, czyli turystyka piwna, turystyka kolekcjonerska, fanoturystyka, turystyka śladami zjawisk paranormalnych, turystyka ezoteryczna, turystyka małych ojczyzn, turystyka erotyczna, turystyka kreatywna, turystyka kulturowo-przyrodnicza, turystyka militarna, turystyka do obiektów kulturalnych oraz turystyka kultury ludowej. Turysta kulturowy rozpatrywany jest na zasadzie trzech profilów. Istnieją dwa takiego podziały. Według jednego z nich profil turysty może być następujący: turysta motywowany kulturowo, turysta zainteresowany kulturowo oraz turysta przyciągany kulturowo. Inny podział wyróżnia następujące profile: turyści kulturowi zaawansowani, turyści kulturowi średniozaawansowani oraz turyści kulturowi początkujący. W Polsce najwięcej zabytków znajduje się w takich miastach, jak: Kraków, Gdańsk, Warszawa, Poznań, Wrocław, Toruń, Lublin, Przemyśl, Biecz,...

Ciekawe miejsca kultury
Turystyka kulturowa związana jest przede wszystkim z zabytkami różnego rodzaju. Najcenniejsze zbiory zazwyczaj znajdują się w muzeum, a te najciekawsze znajdziemy w następujących miastach: Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław oraz Poznań. Istnieją w Polsce również cenne zabytki sakralne. Te najciekawsze znajdują się w takich miejscowościach jak: Krzeszów, Lubiąż, Mogiła, Częstochowa, Kraków, Warszawa, Wrocław, Gdańsk oraz Poznań. Istnieją również zabytki techniki, wśród których warto wymienić między innymi: Kanał Ostródzko-Elbląski, Kanał Augustowski, Parowozownia Wolsztyn, skanseny kolejowe, Skansen Przemysłu Naftowego oraz zabytkowe kopalnie. W Polsce znajdują się również zabytkowe obiekty militarne oraz cenne rezydencje. Z kolei turystyka krajoznawcza ma na celu poznanie z każdej strony własnego kraju. Oprócz turystyki poznawczej istnieje również turystyka wypoczynkowa. W jej skład wchodzą następujące formy turystyki: agroturystyka, turystyka handlowa, clubbing, turystyka morska, turystyka rozwrywkowa, turystyka seksualna, turystyka militarna oraz turystyka LGBT. Agroturystyka stanowi rodzaj wypoczynku w gospodarstwach rolnych, gdzie oferowane są produkty własnego wyrobu, jak również bliski kontakt z...

Turystyka wypoczynkowa
Clubbing stanowi rodzaj turystyki wypoczynkowej, która polega na kilkudniowych wyjazdach mających na celu uczestnictwo w imprezach, jakie odbywają się w klubach. Turystyka morska z kolei charakteryzuje się wypoczynkiem na jachtach, statkach pasażerskich oraz promach morskich. Oprócz turystyki wypoczynkowej istnieje dział turystyki kwalifikowanej. Do turystyki kwalifikowanej zalicza się następujące formy turystyki: turystyka piesza, turystyka przygodowa, tramping turystyczny, backpacking, trekking, survival, turystyka ekstremalna, turystyka rowerowa, turystyka narciarska, turystyka speleologiczna, turystyka jeździecka, turystyka żeglarska, turystyka nurkowa, turystyka kajakowa oraz turystyka motocyklowa. Turystyka piesza stanowi typ turystyki, w której poznawanie środowiska oraz kultury odbywa się bez użycia środków lokomocji. W przypadku tego typu turystyki zasadnicze znaczenie mają szlaki turystycze oraz baza noclegowa. Turystyka przygodowa stanowi typ turystyki, której celem jest przeżycie przygody. Tramping turystyczny polega na podróżach autostopem oraz korzystania z tanich baz noclegowych. Backpacking z kolei polega na poznawaniu odmiennych kultur. W trakcie podróży wykorzystuje się lokalne środki transportu oraz noclegi. Trekking stanowi...

Turystyka kwalifikowana
Turystyka rowerowa polega na tym, że turysta porusza się rowerem. Istnieje wiele szlaków rowerowych. Turystyka narciarska to z kolei turystyka polegająca na narciarstwie biegowym oraz narciarstwie zjazdowym. Do uprawiania tego rodzaju turystyki niezbędne są wyciągi narciarskie. Turystyka speleologiczna natomiast stanowi eksplorację jaskiń zarówno turystycznych, jak i nieturystycznych. Jaskinie turystyczne są przystosowane do zwiedzania. Z kolei jaskinie nieturystyczne wymagają zarówno odpowiedniego przygotowania, jak i odpowiedniego sprzętu turystycznego. Turystyka jeździecka stanowi rekreacyjną jazdę konną, która odbywa się zarówno w specjalnych ośrodkach jeździeckich, jak i na terenach otwartych. Turystyka żeglarska polega na żeglowaniu po różnego typu akwenach wodnych. Turystyka nurkowa z kolei stanowi rodzaj turystyki, której celem jest nurkowanie w akwenach wodnych z użyciem specjalistycznego sprzętu. Istnieje kilka typów nurkowania, wśród których można wymienić między innymi następujące: snorkeling, czyli pływanie w masce oraz w płetwach z twarzą w wodzie, weck diving, czyli nurkowanie we wrakach, cave diving, czyli nurkowanie w jaskiniach oraz ice...